Velkommen til Kystkulturveien

Opplev nordnorsk kystkultur ved de blå fjorder langs Kystkulturveien

Experience North Norwegian cultural heritage beside the blue fjords on the Coastal Heritage Road

 

Kystkulturveien

Kystkultur / Coastal heritage

Bli kjent med rik historie, smak tradisjonsmat og prøv et variert overnattingstilbud. Vandre i flott terreng, fisk dagens fangst eller prøv en seiltur på fjorden. Samspillet mellom kysten og havet er kjernen i den nordnorske kystkulturen. Langs Kystkulturveien kan du oppleve sporene fra en tid da vannet var hovedveien og båten ditt viktigste eie. Også dagens befolkning utnytter havets resurser både i kultur og yrkesliv. Opplevelsene langs Kystkulturveien speiler flere hundre års bosetning av både nordmenn, samer og kvener.

The interaction between the coast and the sea is the essence of the North Norwegian coastal heritage. Along the Coastal Heritage Road you may experience traces from the days when the sea was the main transport route and the boat was your most important possession. Today’s inhabitants, like those before them, utilise resources from the sea for both cultural and commercial purposes.The activities and attractions on offer along the Coastal Heritage Road reflect several hundred years of settlement by Norwegians, Sami and Kven populations alike.

 

Følg Kystkulturveien / Experience the Coastal Heritage Road

Bli kjent med rik historie, smak tradisjonsmat og prøv et variert overnattingstilbud. Vandre i flott terreng, fisk dagens fangst eller prøv en seiltur på fjorden.

Langs Kystkulturveien finner du flere flotte museum som forteller historier fra en svunnen tid for norske og samiske bosetninger og liv. Vår majestetiske natur lokker med mange opplevelser. I tillegg til jakt, fiske og vandring, kan du padle kajakk, utforske grotter, klatre i fjell og is, dra på fuglesafari eller besøke Polar Zoo og oppleve det rike dyrelivet. Fjellet gir liv til fjordene. Kom å la deg bergta av de blå fjordene.

Learn about our rich history, taste traditional food and try the range of accommodation on offer. Sail on the fjord or hire a motor boat and catch your own dinner, or go hiking and freshwater fishing in our beautiful nature.

The activities and attractions on offer are many and varied. Along the Coastal Heritage Road you will discover wonderful museums depicting bygone days for the Norwegian and Sami populations. Our majestic nature tempts with many activities. As well as hunting, fishing and hiking, you can paddle by kayak, explore caves, try mountains or ice climbing, go on a bird-watching safari or visit Polar Zoo and experience the rich animal life. The mountain brings life to the fjords.

Categories

Locations